Print 
Cowtown USA Rebates

One potato, Two potato, Three potato four.